طرح ملی نجات دانش ‏آموزی آب: «داناب»

طرح ملی دانش‏ آموزی نجات آب که به اختصار از آن با عنوان داناب یاد می‏شود؛ براساس ایده‏ای علمی برگرفته از مطالعات جامع پیرامون طرح‏های فرهنگی و آموزشی، در سال تحصیلی 89-88 در یکی از استان‏های کشور به اجرا درآمد.

در این طرح با هدف قرار دادن دانش‏ آموزان، برنامه‏ریزی شده است تا مسائل و چالش‏های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی، مسائل کیفی، بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در روندی نظام ‏مند مورد به این قشر آموزش داده شود.

بیشتر بخوانید . . .

ناجیان آب با هدف کمک در امر فرهنگ سازی و مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف بخصوص کشاورزی و شرب انتخاب می شوند و شعار آنها "نجات آب، نجات زندگی" است.
در هر مدرسه و از هر پایه یک دانش آموز به عنوان ناجی آب انتخاب می شود که برای آنها لباس مخصوص و آموزشهای ویژه ای درنظر گرفته شده است. ناجی آب باید با دانش خویش و با آگاهی دادن به دوستان، پدرومادر، اقوام و نزدیکان آنها را از مشکلات آبی استان باخبر سازد و از آنها بخواهد تا در حفظ و حراست از آن مارا یاری کنند و این منابع ارزشمند را برای آیندگان نگه داریم. سوگندنامه زیر مربوط به ناجیان آب وکلیه دانش آموزانی می باشد که به ما در امر نجات آب و صرفه جویی در مصرف آن، کمک می کنند.

ناجی آب مدرسه نرجس توحید:محدثه محمدی